Als je een schip wilt bouwen, roep dan geen mannen bij elkaar om hout te verzamelen.

In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de eindeloze zee.

Antoine de Saint - Exupéry

 ONDERZOEK

 

Onderzoek begint bij P.S. met een nieuwsgierige blik. Wat wil je precies weten, waar denk je antwoorden te kunnen vinden? P.S. denkt en doet graag mee gedurende het gehele onderzoekstraject om van hoofdvraag tot praktisch inzetbare uitkomsten te komen samen met de opdrachtgever.

 

Onderzoeksontwerp | Vragenlijsten | Data-analyse

ONDERWIJS

 

Veel (HBO-)opleidingen hebben tegenwoordig een doorlopende leerlijn gericht op onderzoek. P.S. heeft een heldere visie op (onderzoeks)onderwijs en draagt graag bij aan een inhoudelijk sterk onderzoeksprogramma waarbij de praktische inzetbaarheid ook voor studenten meteen duidelijk is.

 

Onderzoeksvakken | Lessen, trainingen en workshops

 

OPLEIDEN

 

Jarenlange ervaring in het opzetten en uitvoeren van onderzoekstrajecten maakt P.S. tot een expert op het gebied van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Die expertise draag ik graag over, om zo bekwame ‘onderzoekers’ op te leiden die leren hoe leuk het is om je nieuwsgierigheid de vrije loop te laten.

 

Begeleiding | Bijles | Opleiden